Eesti Mereakadeemia direktori ametiraha statuut

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V8/5
Versiooni nr: 1
Haldaja: EMERA turundusspetsialist
Kinnitatud: EMERA nõukogu 18.03.2015 otsusega nr 3

1. Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) direktori ametiraha on direktori ametiseisundit sümboliseeriv regaal. EMERA direktori ametiraha kuulub Tallinna Tehnikaülikoolile (edaspidi TTÜ).
2. EMERA direktori ametiraha autor on heraldik Priit Herodes. Ametiraha valmistas OÜ Ana.
3. EMERA direktori ametiraha on valmistatud tombakust ja viimistletud kulla, hõbeda ning kuumemailiga. Ametiraha koosneb ketist ja medaljonist. Medaljonil on kujutatud EMERA embleem, mis on asetatud ovaalsele, sinimustvalge lindiga kokkuseotud kuldsele loorberipärjale. Embleemi tagant ulatub välja kuldne tõrvik, millel on punane, kuldse äärisega leek. Medaljoni kõrgus on 69 mm. Kett koosneb kaheksast valge kuumemailiga kaetud kaheksaharulisest tähest ja kaheksast kuldsest ankrust, mis on asetatud vaheldumisi ja ühendatud omavahel peenikeste kettidega. Tähe kõrgus on 35 mm ja ankru kõrgus on 32 mm.
4. Ametiraha annab EMERA direktorile pidulikul aktusel TTÜ rektor (edaspidi rektor) või tema volitatud isik.
5. Ametiraha kandmise õigus on ainult ametisse valitud EMERA direktoril.
6. EMERA direktor kannab ametiraha:
6.1. TTÜ ja EMERA pidulikel akadeemilistel üritustel;
6.2. Eesti Vabariigi pidulikel üritustel EMERA-t ametlikult esindades.
7. Üritustel kus viibib rektor kannab EMERA direktor ametiraha ainult juhul, kui seda teeb ka rektor.
8. Ametiraha kujutist võib trükistel jm reprodutseerida ainult EMERA direktori eriloal.
9. EMERA direktori ametiraha statuudi kinnitab EMERA nõukogu.