Eesti Mereakadeemia autasude statuut

Õigusakti vastutav üksus:
Dokumendi tähis: V7/1
Versiooni nr: 2.2
Haldaja: EMERA turundusspetsialist
Kinnitatud: EMERA direktori 20.02.2017 korraldusega nr 1-24/103
Muudetud: EMERA direktori 05.03.2020 korraldusega nr 1-24/69
EMERA direktori 30.04.2020 korraldusega nr 1-24/112

Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMERA) autasud on teenetemärk ja tänukiri.

1. Teenetemärk

1.1. Teenetemärgiga tunnustatakse EMERA töötajaid või isikuid väljastpoolt EMERA-t, kes on andnud silmapaistva panuse EMERA arengusse ja/või omavad erilisi teeneid merenduse valdkonnas ja/või Eesti merehariduse, -kultuuri või teaduse edendamisel.
1.2. Teenetemärk on hõbedast Mantua rist, mis on kaetud rohelise kuumemailiga, mida ümbritseb sinimustvalge kuumemailiga kaetud äärekant. Risti keskel on oksüdeeritud hõbedast ankrud ja sellel kullatud hõbedast vapikilp reljeefsete vapilõvidega. Teenetemärgi juurde kuulub tunnistus (lisa 1).
1.3. Teenetemärgiga autasustamise otsustab EMERA direktor.
1.4. Teenetemärgiga autasustamise ettepaneku võivad teha kõik EMERA töötajad esitades kirjaliku põhjendatud vabas vormis avalduse direktorile.
1.5. Teenetemärgi annab üle direktor pidulikul koosviibimisel.
1.6. Teenetemärgi saaja nimi kantakse EMERA auraamatusse, mida täidab EMERA kommunikatsiooni- ja turundusjuht.

2. Tänukiri

2.1. Tänukirjaga tunnustatakse EMERA töötajaid ja üliõpilasi mereharidusasutuses pikaajalise tulemusliku töö, ühekordsete tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise, silmapaistvate saavutuste, EMERA-ga seotud ettevõtmise õnnestumise või olulise panuse eest EMERA arengusse. [muudetud 30.04.2020]
2.2. Tänukirja võib anda ka eelpool nimetamata üksikisikutele ja/või asutustele kaasabi osutamise eest merehariduse, -kultuuri või teaduse arengule.
2.3. Tänukiri on A4 formaadis EMERA sümboolikaga spetsiaalsel plangil kujundatud tekst, mille allkirjastab direktor (lisa 2).
2.4. Tänukirjaga tunnustamise ettepaneku võivad teha kõik EMERA töötajad.
2.5. Tänukirjaga autasustamise otsustab direktor.
2.6. Tänukirjaga tunnustatavate nimekirja peab kommunikatsiooni- ja turundusjuht. Nimekirja märgitakse tunnustatava nimi või nimetus, tänukirja andmise põhjendus ning üleandmise kuupäev.
2.7. Tänukirja vormistamise korraldab EMERA kommunikatsiooni- ja turundusjuht.
2.8. Tänukirja annab üle direktor pidulikul koosviibimisel.

 

Lisa 1. Teenetemärgi tunnistus [muudetud 30.04.2020]

Eesti Mereakadeemia teenetemärgi tunnistus

 

Lisa 2. Tänukirja plank [muudetud 30.04.2020]

Eesti Mereakadeemia tänukirja plank