Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.03.2027

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 15.04.2024 korraldusega nr 97
 1. Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor, kaasprofessor tenuuris, nõukogu esimees;
 2. Ants Kallaste, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi kaasprofessor tenuuris;
 3. Jako Kilter, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi kaasprofessor tenuuris;
 4. Lauri Kütt, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi kaasprofessor tenuuris;
 5. Anton Rassõlkin, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi kaasprofessor tenuuris;
 6. Argo Rosin, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi kaasprofessor tenuuris;
 7. Aleksander Kilk, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 8. Tarmo Korõtko, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur, akadeemilise personali esindaja;
 9. Toomas Vaimann, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi juhtivteadur, akadeemilise personali esindaja;
 10. Dmitri Vinnikov, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi juhtivteadur, akadeemilise personali esindaja;
 11. Hannes Agabus, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi energiamajanduse ekspert, töötajate esindaja;
 12. Ivar Kiitam, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi teadur, töötajate esindaja;
 13. Vahur Maask, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi teadur, töötajate esindaja;
 14. Marek Tull, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant-nooremteadur, töötajate esindaja;
 15. Martin Sarap, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja.