Bakalaureuse- ja magistriõppe lõputööde kaitsmiskomisjonid loodusteaduskonnas

Õigusakti vastutav üksus:

Maa süsteemide, kliima ja tehnoloogiate õppekava bakalaureuseõppe lõputööde kaitsmiskomisjon
Kinnitatud: dekaani 26.04.2023 korraldusega nr 1-24/131
Muudetud: dekaani 27.05.2024 korraldusega nr 1-24/157

1. Olle Hints, geoloogia instituudi professor, komisjoni esimees;
2. Leeli Amon, geoloogia instituudi vanemteadur
3. Rutt Hints, geoloogia instituudi vanemteadur;
4. Sander Kanter, geoloogia instituudi lektor;
5. Heidi Soosalu, geoloogia instituudi vanemlektor;
6. Siim Veski, geoloogia instituudi professor;
7. Erik Väli, geoloogia instituudi vanemlektor.
(Komisjoni sekretär: Karin Robam)

Rakendusfüüsika õppekava bakalaureuseõppe lõputööde kaitsmiskomisjon
Kinnitatud: dekaani 02.12.2022 korraldusega nr 1-24/333
Muudetud: dekaani 04.12.2023 korraldusega nr 1-24/317
Muudetud: dekaani 07.03.2024 korraldusega nr 1-24/50

1. Vladislav-Veniamin Pustõnski, küberneetika instituudi dotsent, komisjoni esimees;
2. Jüri Elken, meresüsteemide instituudi vanemteadur, emeriitprofessor;
3. Jaan Janno, küberneetika instituudi professor;
4. Raavo Josepson, küberneetika instituudi dotsent;
5. Mario Kadastik, küberneetika instituudi kaasatud professor;
6. Jaan Kalda, küberneetika instituudi professor;
7. Mihhail Klopov, küberneetika instituudi dotsent;
8. Alar Leibak, küberneetika instituudi vanemlektor;
9. Raivo Stern, KBFI juhtivteadur;
10. Marko Vendelin, küberneetika instituudi professor.
(Komisjoni sekretär: Anne Martma)

Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia õppekava bakalaureuseõppe lõputööde kaitsmiskomisjon
Kinnitatud: dekaani 03.04.2023 korraldusega nr 1-24/91
Muudetud: dekaani 27.05.2024 korraldusega nr 1-24/158

Geenitehnoloogia peaeriala kaitsmiskomisjon:

1. Indrek Koppel, keemia ja biotehnoloogia instituudi nooremprofessor, komisjoni esimees;
2. Ekaterina Kabin, keemia ja biotehnoloogia instituudi insener;
3. Allan Olspert, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur;
4. Airi Rump, keemia ja biotehnoloogia instituudi peaspetsialist;
5. Richard Tamme, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemlektor;
6. Inge Varik, keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur.

Keemia peaeriala kaitsmiskomisjon:

1. Maksim Ošeka, keemia ja biotehnoloogia instituudi nooremprofessor, komisjoni esimees;
2. Mihkel Koel, keemia ja biotehnoloogia instituudi juhtivteadur, komisjoni aseesimees;
3. Mikk Kaasik, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur;
4. Nele Konrad, keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur;
5. Maria Kuhtinskaja, keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent;
6. Ly Villo, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemlektor.

Toidutehnoloogia peaeriala kaitsmiskomisjon:

1. Katrin Laos, keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor, komisjoni esimees;
2. Inga Sarand, keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent, komisjoni aseesimees;
3. Signe Adamberg, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur;
4. Õnnela Luhila, keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur;
5. Tiina Lõugas, keemia ja biotehnoloogia instituudi lektor;
6. Tiina Randla, keemia ja biotehnoloogia instituudi lektor.

(Komisjonide sekretär: Aleksandra Kurvits-Vahter)

Toidu- ja biotehnoloogia õppekava bakalaureuseõppe lõputööde kaitsmiskomisjoni moodustamine
Kinnitatud: dekaani 14.04.2023 korraldusega nr 1-24/113

1. Katrin Laos, keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor, komisjoni esimees;
2. Inga Sarand, keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent, komisjoni aseesimees;
3. Signe Adamberg, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur;
4. Õnnela Luhila, keemia ja biotehnoloogia instituudi doktorant-nooremteadur;
5. Tiina Lõugas, keemia ja biotehnoloogia instituudi lektor;
6. Tiina Randla, keemia ja biotehnoloogia instituudi lektor.
(Komisjoni sekretär: Aleksandra Kurvits-Vahter)

Maapõueressursside õppekava magistriõppe lõputööde kaitsmiskomisjon
Kinnitatud: dekaani 26.04.2023 korraldusega nr 1-24/130
Muudetud: dekaani 27.05.2024 korraldusega nr 1-24/157

1. Olle Hints, geoloogia instituudi professor, komisjoni esimees;
2. Leeli Amon, geoloogia instituudi vanemteadur
3. Rutt Hints, geoloogia instituudi vanemteadur;
4. Sander Kanter, geoloogia instituudi lektor;
5. Heidi Soosalu, geoloogia instituudi vanemlektor;
6. Siim Veski, geoloogia instituudi professor;
7. Erik Väli, geoloogia instituudi vanemlektor.
(Komisjoni sekretär: Karin Robam)

Rakendusfüüsika õppekava magistriõppe lõputööde kaitsmiskomisjon
Kinnitatud: 02.12.2022 korraldus nr 1-24/332
Muudetud: dekaani 04.12.2023 korraldusega nr 1-24/316
Muudetud: dekaani 07.03.2024 korraldusega nr 1-24/49

1. Vladislav-Veniamin Pustõnski, küberneetika instituudi dotsent, komisjoni esimees;
2. Jüri Elken, meresüsteemide instituudi vanemteadur, emeriitprofessor;
3. Raavo Josepson, küberneetika instituudi dotsent;
4. Mario Kadastik, küberneetika instituudi kaasatud professor;
5. Jaan Kalda, küberneetika instituudi professor;
6. Alar Leibak, küberneetika instituudi vanemlektor;
7. Aarne Männik, meresüsteemide instituudi kaasprofessor;
8. Raivo Stern, KBFI juhtivteadur;
9. Marko Vendelin, küberneetika instituudi professor;
(Komisjoni sekretär: Anne Martma)

Rakenduskeemia ja biotehnoloogia õppekava magistriõppe lõputööde kaitsmiskomisjon
Kinnitatud: dekaani 03.04.2023 korraldusega nr 1-24/92
Muudetud: dekaani 19.12.2023 korraldusega nr 1-24/330

Geenitehnoloogia peaeriala kaitsmiskomisjon:

1. Ott Scheler, keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor, komisjoni esimees;
2. Agne Velthut-Meikas, keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent, komisjoni aseesimees;
3. Peep Palumaa, keemia ja biotehnoloogia instituudi professor;
4. Pirjo Spuul, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur;
5. Tõnis Timmusk, keemia ja biotehnoloogia instituudi professor.

Keemia peaeriala kaitsmiskomisjon:

1. Ott Scheler, keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor, komisjoni esimees;
2. Tõnis Kanger, keemia ja biotehnoloogia instituudi uurija-professor, komisjoni aseesimees;
3. Riina Aav, keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor;
4. Jekaterina Mazina-Šinkar, keemia ja biotehnoloogia instituudi teadur;
5. Toomas Tamm, keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor.
(Komisjonide sekretär: Pille Pata)

Toidutehnoloogia ja -arenduse õppekava magistriõppe lõputööde kaitsmiskomisjon
Kinnitatud: dekaani 14.04.2023 korraldusega nr 1-24/115

1. Tooma Paalme, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur, komisjoni esimees;
2. Katrin Laos, keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor, komisjoni aseesimees;
3. Signe Adamberg, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemteadur;
4. Rain Kuldjärv, TFTAK AS suunajuht;
5. Petri-Jaan Lahtvee, keemia ja biotehnoloogia instituudi kaasprofessor;
6. Tagli Pitsi, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemlektor;
7. Inga Sarand, keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent;
8. Kristel Tanilas, TFTAK AS vanemteadur;
9. Kristel Vene, keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemlektor.
(Komisjoni sekretär: Aleksandra Kurvits-Vahter)