Akadeemiline struktuur

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu 11.10.2016 otsusega nr 58 (jõustunud 01.01.2017)
Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli senati otsusega 18.05.2021 nr 10

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.06.2021

Tuginedes TTÜ põhikirja § 10 lg 1 punktile 5 nõukogu OTSUSTAB:

1. Kinnitada Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiline struktuur järgmiselt:

1.1 infotehnoloogia teaduskond
1.1.1 arvutisüsteemide instituut;
1.1.2 tarkvarateaduse instituut;
1.1.3 tervisetehnoloogiate instituut;
1.1.4 Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut;
1.1.5 IT kolledž (alates 1. augustist 2017).

1.2 inseneriteaduskond
1.2.1 ehituse ja arhitektuuri instituut;
1.2.2 elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut;
1.2.3 energiatehnoloogia instituut;
1.2.4 materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut;
1.2.5 mehaanika ja tööstustehnika instituut;
1.2.6 Tartu kolledž;
1.2.7 Virumaa kolledž;
1.2.8 Kuressaare kolledž. [jõustunud 01.06.2021]

1.3 loodusteaduskond
1.3.1 geoloogia instituut;
1.3.2 keemia ja biotehnoloogia instituut;
1.3.3 küberneetika instituut;
1.3.4 meresüsteemide instituut.

1.4 majandusteaduskond
1.4.1 majandusanalüüsi ja rahanduse instituut;
1.4.2 Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut;
1.4.3 õiguse instituut;
1.4.4 ärikorralduse instituut.

1.5 Eesti Mereakadeemia.

2. Kinnitada akadeemilise struktuuri tõlge inglise keelde (lisatud).
3. Otsus jõustub 1. jaanuaril 2017.

 


 

Akadeemiline struktuur inglise keeles

 1. School of Information Technologies

1.1 Department of Computer Systems;
1.2 Department of Software Science;
1.3 Department of Health Technologies;
1.4 Thomas Johann Seebeck Department of Electronics;
1.5 IT College.

2. School of Engineering

2.1 Department of Civil Engineering and Architecture;
2.2 Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics;
2.3 Department of Energy Technology;
2.4 Department of Materials and Environmental Technology;
2.5 Department of Mechanical and Industrial Engineering;
2.6 Tartu College;
2.7 Virumaa College;
2.8 Kuressaare College.

3. School of Science

3.1 Department of Geology;
3.2 Department of Chemistry and Biotechnology;
3.3 Department of Cybernetics;
3.4 Department of Marine Systems.

4.  School of Business and Governance

4.1 Department of Economics and Finance;
4.2 Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance;
4.3 Department of Law;
4.4 Department of Business Administration.

5.  Estonian Maritime Academy.