Akadeemiline kalender 2023/2024. õppeaastaks

Kinnitatud rektori 05.10.2022 käskkirjaga nr 49
Muudetud rektori 17.01.2023 käskkirjaga nr 3

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskirja § 3 lõikele 1 kinnitan akadeemilise kalendri 2023/2024. õppeaastaks järgmiselt:

2023
20. august sügissemestri õpingukava esitamise algus
28. august õppeaasta algus
täiendavaks immatrikuleerimiseks avalduste esitamise lõpptähtaeg
28. aug – 1. sept sügissemestri eelnädal
1. september avaaktused
4. september sügissemestri algus
11. september semestri õpingukava ja omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõpptähtaeg
13. september üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt
18. september ülikooli aastapäev, doktorite promoveerimine
29. oktoober poolsemestri lõpp
18. detsember kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg
23. detsember sügissemestri kontaktõppe perioodi lõpp
24. dets – 1. jaan jõuluvaheaeg
2024
4. jaanuar kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
16. jaanuar kevadsemestri õpingukava esitamise algus
17. jaanuar sügissemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
21. jaanuar sügissemestri lõpp
22. jaanuar täiendavaks immatrikuleerimiseks avalduste esitamise lõpptähtaeg
22.– 28. jaanuar vahenädal
29. jaanuar kevadsemestri algus
5. veebruar kevadsemestri õpingukava ja omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõpptähtaeg
7. veebruar üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt
24. märts poolsemestri lõpp
6. mai kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg
19. mai kevadsemestri kontaktõppe perioodi lõpp
20. mai kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
30. mai lõputööde kaitsmistähtaeg magistriõppe ühisõppekavade lõpetajatele
4. juuni lõputööde kaitsmise/ lõpueksami sooritamise tähtaeg magistriõppe lõpetajatele
7. juuni kevadsemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
10. juuni lõputööde kaitsmistähtaeg esimese õppeastme lõpetajatele ja bakalaureuse-eksami sooritamise lõpptähtaeg
12. juuni kevadsemestri lõpp
14. juuni doktorantide atesteerimise lõpptähtaeg
17.– 28. juuni [jõustunud 17.01.2024] lõpuaktuste periood
30. juuni õppeaasta lõpp
koormuse arvutamine üliõpilastele järgmiseks õppeaastaks lõppenud õppeaasta soorituste alusel