Akadeemiline kalender 2025/2026. õppeaastaks

Kinnitatud rektori 15.11.2023 käskkirjaga nr 43 (jõustunud 2025/2026. õppeaastal)
Muudetud rektori 03.06.2024 käskkirjaga nr 20

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskirja § 3 lõikele 1 kinnitan akadeemilise kalendri 2025/2026. õppeaastaks järgmiselt:

2025
20. august sügissemestri õpingukava esitamise algus
25. august õppeaasta algus
täiendavaks immatrikuleerimiseks avalduste esitamise lõpptähtaeg
25.– 29. august sügissemestri eelnädal
29. august avaaktused
1. september sügissemestri algus
8. september semestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg
omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõpptähtaeg
10. september üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt
17. september ülikooli aastapäev, doktorite promoveerimine
15. detsember kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg
20. detsember sügissemestri kontaktõppe perioodi lõpp
24. dets – 1. jaan jõuluvaheaeg
2026
5. jaanuar kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
19. jaanuar [jõustunud 03.06.2024] kevadsemestri õpingukava esitamise algus
21. jaanuar sügissemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
25. jaanuar sügissemestri lõpp
26. jaanuar täiendavaks immatrikuleerimiseks avalduste esitamise lõpptähtaeg
26. jaan – 1. veebr vahenädal
2. veebruar kevadsemestri algus
9. veebruar kevadsemestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg
omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse esitamise lõpptähtaeg
11. veebruar üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise lõpptähtaeg õppejõu poolt
11. mai kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg
22. mai kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
24. mai kevadsemestri kontaktõppe perioodi lõpp
3. juuni lõputööde kaitsmistähtaeg magistriõppe ühisõppekavade lõpetajatele
8. juuni lõputööde kaitsmise/ lõpueksami sooritamise tähtaeg magistriõppe lõpetajatele
10. juuni kevadsemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
12. juuni lõputööde kaitsmistähtaeg esimese õppeastme lõpetajatele ja bakalaureuse-eksami sooritamise lõpptähtaeg
15. juuni kevadsemestri lõpp
27. juuni doktorantide atesteerimise lõpptähtaeg
16. – 22. juuni lõpuaktuste periood kolledžites ja EMERAs
18.– 26. juuni lõpuaktuste periood peamajas
29. juuni õppeaasta lõpp
koormuse arvutamine üliõpilastele järgmiseks õppeaastaks lõppenud õppeaasta soorituste alusel