Litsentsilepingute koguarv aasta lõpuks

Definitsioon
Jooksva aasta lõpus kehtivate litsentsilepingute arv, mis aja jooksul võivad viia tuluni litsentside ja patentide müügist.
Millistest andmetest koosneb
Andmed sõlmitud litsentsilepingute arvu kohta saab dokumendihaldussüsteemist Delta, arvestust peab Ettevõtlusosakonna tehnoloogiasiirde keskus
Metoodika

Sõlmitud litsentsilepingute kohta peetakse arvet teaduskondade ja instituutide kaupa ning intellektuaalse omandi objekti kaupa

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Mõõdikut kasutatakse
Arengukava
Vastutav osakond/isik
Tehnoloogiasiirde keskus
Näitaja kooskõlastus
Jah
Eeskiri, milles kinnitatakse