Majandusteaduskonna akadeemiliste tähtaegade kinnitamine 2020/2021 õppeaastaks

Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 03.06.2020 korraldusega nr 187

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2020/2021 õppeaastal

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 21 punktile 10 kinnitan majandusteaduskonna akadeemilised tähtajad 2020/2021 õppeaastaks järgmiselt:
2020

11. september Lõpptähtaeg lõputöö planeeritava teema ja juhendaja registreerimiseks vastavalt õppekaval määratletule kui lõputöö kaitsmine on planeeritud sügissemestrisse 20202/21;
lõpptähtaeg eraldi ainepunkte andva uurimistöö, kursusetöö ja ainetöö planeeritava teema ja juhendaja registreerimiseks vastavalt õppekaval määratletule
4. detsember Lõpptähtaeg dokumentide esitamiseks praktika kuraatorile praktika arvestuse saamiseks sügissemestril
9. detsember Lõpptähtaeg eraldi ainepunkte andva uurimistöö, ainetöö või kursusetöö esitamiseks vastavalt õppekaval määratletule

2021

4. jaanuar Lõputöö esitamise tähtaeg
4. jaanuar – 20. jaanuar Bakalaureuseeksami sooritamise periood sügissemestril
12. jaanuar -20. jaanuar Lõputööde kaitsmisperiood sügissemestril
5. veebruar Lõpptähtaeg lõputöö planeeritava teema ja juhendaja registreerimiseks vastavalt õppekaval määratletule kui lõputöö kaitsmine on planeeritud kevadsemestrisse 2019/20;

Lõpptähtaeg eraldi ainepunkte andva uurimistöö, kursusetöö ja ainetöö planeeritava teema ja juhendaja registreerimiseks vastavalt õppekaval määratletule

30. aprill Lõpptähtaeg dokumentide esitamiseks praktika kuraatorile praktika arvestuse saamiseks kevadsemestril
5. mai Lõpptähtaeg eraldi ainepunkte andva uurimistöö, ainetöö või kursusetöö esitamiseks vastavalt õppekaval määratletule
11. mai Magistritööde esitamise tähtaeg
13. mai Esimese õppeastme lõputööde esitamise tähtaeg
24. mai – 10. juuni Bakalaureuseeksami sooritamise periood
26. mai – 4. juuni Lõputööde kaitsmisperiood magistriõppe lõpetajatele
2. juuni – 10. juuni Lõputööde kaitsmisperiood esimese õppeastme lõpetajatele