Nõuded üliõpilastöödele TalTechi majandusteaduskonnas

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 09.06.2022 korraldusega nr 1-24/194