Nõuded üliõpilastöödele TalTechi majandusteaduskonnas

Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 09.06.2022 korraldusega nr 1-24/194