Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi nõukogu koosseis tähtajaga 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Kinnitatud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 04.07.2022 korraldusega nr 212 (jõustunud 01.09.2022)
Muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 16.09.2022 korraldusega nr 265
Muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 28.11.2022 korraldusega nr 325
 1. Laur Lemendik, direktor, nõukogu esimees;
 2. Muhammad Mahtab Alam, professor;
 3. Paul Annus, vanemteadur;
 4. Julia Berdnikova, lektor;
 5. Andres Eek, lektor, programmijuht;
 6. Rauno Jõemaa, doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja;
 7. Eva Keerov, juhiabi;
 8. Marika Kulmar, doktorant-nooremteadur;
 9. Alar Kuusik, vanemteadur;
 10. Yannick Le Moullec, professor;
 11. Olev Märtens, vanemteadur;
 12. Ivo Müürsepp, vanemlektor;
 13. Kaiser Pärnamets, lektor;
 14. Frederick Rang, IKT laborite juhataja.