Otsustuskogud> Instituudi nõukogu Infotehnoloogia teaduskond> Juhtimine

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 16.06.2019 korraldusega nr 222 (jõustunud 01.09.2019)
muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 21.12.2020 korraldusega nr 332 (jõustunud 01.01.2021)
 1. Laur Lemendik – direktor, nõukogu esimees;
 2. Muhammad Mahtab Alam – professor;
 3. Yannick Le Moullec – professor;
 4. Olev Märtens – professor;
 5. Ants Koel – dotsent;
 6. Marika Kulmar – doktorant-nooremteadur; [jõustunud 01.01.2021]
 7. Andres Eek – lektor;
 8. Paul Annus – vanemteadur;
 9. Kaiser Pärnamets – lektor;
 10. Julia Berdnikova – teadur;
 11. Toomas Ruuben – professor; [jõustunud 01.01.2021]
 12. Rauno Jõemaa – doktorantide esindaja;
 13. Frederick Rang – IKT laborite juhataja; [jõustunud 01.01.2021]
 14. Eva Keerov – juhiabi.