Otsustuskogud> Instituudi nõukogu Infotehnoloogia teaduskond> Juhtimine

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi nõukogu koosseis tähtajaga 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Kinnitatud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 04.07.2022 korraldusega nr 212 (jõustunud 01.09.2022)
Muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 16.09.2022 korraldusega nr 265
 1. Laur Lemendik, direktor, nõukogu esimees;
 2. Muhammad Mahtab Alam, professor;
 3. Paul Annus, vanemteadur;
 4. Julia Berdnikova, lektor;
 5. Andres Eek, lektor, programmijuht;
 6. Rauno Jõemaa, doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja;
 7. Eva Keerov, juhiabi;
 8. Marika Kulmar, doktorant-nooremteadur;
 9. Yannick Le Moullec, professor;
 10. Olev Märtens, vanemteadur;
 11. Ivo Müürsepp, vanemlektor;
 12. Kaiser Pärnamets, lektor;
 13. Dadmehr Rahbari, järeldoktor-teadu;
 14. Frederick Rang, IKT laborite juhataja.