Tarkvarateaduse instituudi nõukogu koosseis tähtajaga 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 27.06.2022 korraldusega nr 209 (jõustunud 01.09.2022)
Muudetud infotehnoloogia teaduskonna dekaani 14.04.2023 korraldusega nr 112
 1. Marko Kääramees, direktor, nõukogu esimees;
 2. Ahto Buldas, professor;
 3. Dirk Draheim, professor;
 4. Juri Belikov, professor;
 5. Jüri Vain, professor;
 6. Pawel Sobocinski, professor;
 7. Rain Ottis, professor;
 8. Sadok Ben Yahia, professor;
 9. Tanel Alumäe, professor;
 10. Tanel Tammet, professor;
 11. Ago Luberg, vanemlektor;
 12. Ingrid Pappel, dotsent;
 13. Jaanus Kaugerand, teadur;
 14. Juhan Peep Ernits, dotsent;
 15. Ruth Laos, tugiüksuse juht;
 16. Tarmo Uustalu, juhtivteadur;
 17. Vahur Kotkas, tarkvara arendusjuht;
 18. Ülle Kotta, juhtivteadur;
 19. Elli Valla, doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja.