Otsustuskogud> Instituudi nõukogu Infotehnoloogia teaduskond> Juhtimine

Tarkvarateaduse instituudi nõukogu koosseis tähtaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud dekaani 12.09.2019 korraldusega nr 260 (jõustunud 01.09.2019)
Muudetud dekaani 28.11.2019 korraldusega nr 337
Muudetud dekaani 08.04.2020 korraldusega nr 96 (jõustunud 01.04.2020)
 1. Marko Kääramees – direktor, nõukogu esimees;
 2. Tanel Alumäe – sihtrahastusega vanemteadur;
 3. Juri Belikov – professor;
 4. Sadok Ben Yahia – professor;
 5. Ahto Buldas – professor;
 6. Dirk Draheim – professor;
 7. Juhan-Peep Ernits – dotsent;
 8. Innar Liiv – dotsent;
 9. Olaf Manuel Maennel – professor;
 10. Tarmo Uustalu – juhtivteadur;
 11. Jüri Vain – professor;
 12. Marko Kääramees – dotsent;
 13. Ruth Laos – juhiabi;
 14. Riina Maigre – teadur;
 15. Rain Ottis – sihtrahastusega professor;
 16. Ingrid Pappel – dotsent;
 17. Gunnar Piho – dotsent;
 18. Marje Tamm – raamatukogu juhataja;
 19. Valentyna Tsap – doktorantide esindaja;
 20. Pawel Maria Sobocinski – professor.