Intellektuaalomandi kommertsialiseerimiselt teenitud tulu rohestrateegia arendussuundades

Definitsioon
Rohestrateegia arendussuundades sõlmitud litsentsilepingutest litsentsitasudena ning patentide, hargettevõtete osaluse ja muu tööstusomandi müügist laekunud tulu jooksval aastal.
Millistest andmetest koosneb
Litsentsilepingute, patentide jm tööstusomandi kohast infot hallatakse intellektuaalomandi (IO) andmebaasis ja ETISes. Tulusumma saadakse majandustarkvarast NAV (aluseks: laekumise kuupäev).
Metoodika

Rohestrateegia arendussuunad on:
1. Puhas, taskukohane ja varustuskindel energia
2. Ringmajandus
3. Energia- ja ressursitõhus ehitamine ja renoveerimine
4. Saastevaba keskkond ning transport
5. Tervislik ja keskkonnahoidlik toidusüsteem
6. Kliimaneutraalsed ja targad linnad ning mobiilsus
7. Rohepöörde majandusmudelid
8. Digi-rohetehnoloogiline kaksikpööre.

IO andmebaasi lisatakse arendussuundadega seotud lepingutele, patentidele, hargettevõtetele ja muule tööstusomandile vastav märge.

Otsuse, kas leping vm toetab või ei toeta arendussuunda, teeb vastutav projektijuht ning edastab info IO andmebaasi haldajale ettevõtlusosakonnas.

Tervikuna vastutab mõõdiku andmete kogumise, kontrolli ja andmete esitamise eest ettevõtlusosakond.

Näitaja uuendamine
I kvartal, kord aastas, seisuga 31.12.
Vastutav osakond/isik
Tehnoloogiasiirde juht