Õiguse instituudi nõukogu koosseis tähtajaga 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 07.10.2022 korraldusega nr 289 (jõustunud 01.09.2022)
 1. Tanel Kerikmäe, professor, instituudi direktor, nõukogu esimees;
 2. Thomas Hoffmann, kaasprofessor;
 3. Katrin Nyman-Metcalf, kaasatud professor, akadeemilise personali esindaja;
 4. Kristi Joamets, vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 5. Agnes Kasper, vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 6. Holger Mölder, dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 7. Peeter Müürsepp, dotsent, akadeemilise personali esindaja;
 8. Kaido Künnapas, vanemlektor, akadeemilise personali esindaja;
 9. Archil Chochia, teadur, akadeemilise personali esindaja;
 10. Vlad Vernygora, lektor, akadeemilise personali esindaja;
 11. Sandra Särav, lektor, akadeemilise personali esindaja;
 12. Pawan Kumar Dutt, lektor, töötajate esindaja;
 13. Aleksi Oskar Johannes Kajaner, doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja;
 14. Javad Keypour, doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja;
 15. Kaja Kattel, direktori abi, töötajate esindaja.