Meresüsteemide instituudi nõukogu koosseis 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud loodusteaduskonna dekaani 09.08.2022 korraldusega nr 229 (jõustunud 01.09.2022)
 1. Rivo Uiboupin, instituudi direktor, nõukogu esimees;
 2. Urmas Lips, professor;
 3. Aarne Männik, professor;
 4. Urmas Raudsepp, professor;
 5. Natalja Buhhalko, akadeemilise personali esindaja;
 6. Ivan Kuprijanov, akadeemilise personali esindaja;
 7. Ilja Maljutenko, akadeemilise personali esindaja;
 8. Sander Rikka, akadeemilise personali esindaja;
 9. Kai Salm, akadeemilise personali esindaja;
 10. Sirje Sildever akadeemilise personali esindaja;
 11. Germo Väli, akadeemilise personali esindaja;
 12. Nikon Vidjajev, doktorantide esindaja;
 13. Sigrid Aas, töötajate esindaja;
 14. Natalja Kolesova, töötajate esindaja.