Otsustuskogud> Instituudi nõukogu

Meresüsteemide instituudi nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud loodusteaduskonna dekaani 13.09.2019 korraldusega nr 267 (jõustunud 01.09.2019)
Muudetud loodusteaduskonna dekaani 14.04.2021 korraldusega nr 97
 1. Rivo Uiboupin – instituudi direktor, nõukogu esimees;
 2. Jüri Elken – professor;
 3. Urmas Lips – professor;
 4. Aarne Männik – professor;
 5. Urmas Raudsepp – professor;
 6. Kai Künnis-Beres – akadeemilise personali esindaja;
 7. Natalja Kolesova – akadeemilise personali esindaja;
 8. Taavi Liblik – akadeemilise personali esindaja;
 9. Sirje Sildeveri – akadeemilise personali esindaja;
 10. Irina Suhhova – akadeemilise personali esindaja;
 11. Germo Väli – akadeemilise personali esindaja;
 12. Stella-Theresa Stoicescu – doktorantide esindaja;
 13. Silvie Lainela – töötajate esindaja;
 14. Kati Lind – töötajate esindaja.