Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi koosseis tähtajaga 01.09.2022 kuni 31.08.2025

Õigusakti vastutav üksus:
Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 08.09.2022 korraldusega nr 1-24/257 (jõustunud 01.09.2022)

 1. Karin Jõeveer, instituudi direktor, nõukogu esimees;
 2. Aaro Hazak, professor;
 3. Kadri Männasoo, professor;
 4. Karsten Staehr, professor;
 5. Kalle Ahi, akadeemilise personali esindaja;
 6. Heili Hein, akadeemilise personali esindaja;
 7. Kaido Kepp, akadeemilise personali esindaja;
 8. Laivi Laidroo, akadeemilise personali esindaja;
 9. Marit Rebane, akadeemilise personali esindaja;
 10. Kirsti Rumma, akadeemilise personali esindaja;
 11. Tõnn Talpsepp, akadeemilise personali esindaja;
 12. Raili Lahi, töötajate esindaja;
 13. Vladislav Fjodorov, doktorantide esindaja.