Otsustuskogud> Instituudi nõukogu

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud majandusteaduskonna dekaani 07.05.2021 korraldusega nr 131
 1. Karin Jõeveer, instituudi direktor, nõukogu esimees;
 2. Kadri Männasoo, professor;
 3. Aaro Hazak, professor;
 4. Enn Listra, professor;
 5. Karsten Staehr, professor;
 6. Merike Kukk, akadeemilise personali esindaja;
 7. Laivi Laidroo, akadeemilise personali esindaja;
 8. Marit Rebane, akadeemilise personali esindaja;
 9. Kalle Ahi, akadeemilise personali esindaja;
 10. Kaido Kepp, akadeemilise personali esindaja;
 11. Simona Ferraro, töötajate esindaja;
 12. Helery Tasane, doktorantide esindaja.