Inseneriteaduskond> Juhtimine

Inseneriteaduskonna dekaani, prodekaanide ja direktorite nimetamine

Fjodor Sergejev, inseneriteaduskonna dekaan (alates 18. veebruarist 2020 kuni 17. veebruarini 2025)
Kinnitatud 18.02.2020 personalikorraldusega nr 39

Ivar Annus, inseneriteaduskonna õppeprodekaan
Kinnitatud 19.02.2020 dekaani korraldusega nr 58

Argo Rosin, inseneriteaduskonna teadusprodekaan
Kinnitatud 11.01.2017 dekaani korraldusega nr 32

Andres Siirde, energiatehnoloogia instituudi direktor (kuni 31. augustini 2024)
Kinnitatud 02.07.2021 personalikorraldusega nr 162

Renno Veinthal, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor
Kinnitatud 02.07.2021 personalikorraldusega nr 162

Jarek Kurnitski, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor
Kinnitatud 02.07.2021 personalikorraldusega nr 162

Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktoriks
Kinnitatud 02.07.2021 personalikorraldusega nr 162

Kristo Karjust, mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor
Kinnitatud 02.07.2021 personalikorraldusega nr 162

Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor
Kinnitatud 30.08.2019 personalikorraldusega nr 118

Lembit Nei, Tartu kolledži direktor (kuni 31. oktoobrini 2021)
Kinnitatud 06.09.2021 personalikorraldusega nr 195

Veiko Viil, Kuressaare kolledži direktori kohusetäitja (alates 01. juunist 2021 kuni Kuressaare kolledži direktori nimetamiseni)
Kinnitatud 31.05.2021 personalikorraldusega nr 128