Inseneriteaduskonna dekaani, prodekaanide ja direktorite nimetamine

Õigusakti vastutav üksus:

Fjodor Sergejev, inseneriteaduskonna dekaan (alates 18. veebruarist 2020 kuni 17. veebruarini 2025)
Kinnitatud 18.02.2020 personalikorraldusega nr 39

Ivar Annus, inseneriteaduskonna õppeprodekaan
Kinnitatud 19.02.2020 dekaani korraldusega nr 58

Argo Rosin, inseneriteaduskonna teadusprodekaan
Kinnitatud 11.01.2017 dekaani korraldusega nr 32

Alar Konist, energiatehnoloogia instituudi direktor
Kinnitatud 30.01.2023 personalikorraldusega 10

Maarja Grossberg-Kuusk, materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor
Kinnitatud 30.01.2023 personalikorraldusega nr 9

Jarek Kurnitski, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor
Kinnitatud 02.07.2021 personalikorraldusega nr 162

Ivo Palu, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor
Kinnitatud 02.07.2021 personalikorraldusega nr 162

Kristo Karjust, mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor
Kinnitatud 02.07.2021 personalikorraldusega nr 162

Mare Roosileht, Virumaa kolledži direktor
Kinnitatud 30.08.2019 personalikorraldusega nr 118

Aime Ruus, Tartu kolledži direktor
Kinnitatud 23.12.2021 personalikorraldusega nr 292

Merit Kindsigo, Kuressaare kolledži direktor
Kinnitatud 10.01.2022 personalikorraldusega nr 6