Infotehnoloogilistele varade juurdepääsuhaldus

Kinnitatud kantsleri 22.05.2024 korraldusega nr 1-9/121