Otsustuskogud> Instituudi nõukogu Inseneriteaduskond> Juhtimine

Ehituse ja arhitektuuri instituudi nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 13.09.2019 korraldusega nr 265 (jõustunud 01.09.2019)
 1. Jarek Kurnitski – ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, professor, nõukogu esimees;
 2. Artu Ellmann – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 3. Alar Just – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 4. Targo Kalamees – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 5. Aleksander Klauson – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 6. Roode Liias – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 7. Irene Lill – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 8. Kimmo Sakari Lylykangas – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 9. Raido Puust – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 10. Martin Thalfeldt – ehituse ja arhitektuuri instituudi professor;
 11. Andrus Aavik – ehituse ja arhitektuuri instituudi dotsent, töötajate esindaja;
 12. Ivar Annus – ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemteadur, töötajate esindaja;
 13. Simo Ilomets – ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor, töötajate esindaja;
 14. Tiina Nuuter – ehituse ja arhitektuuri instituudi dotsent, töötajate esindaja;
 15. Alvina Reihan – ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemlektor, töötajate esindaja;
 16. Ivar Talvik – ehituse ja arhitektuuri instituudi dotsent, töötajate esindaja;
 17. Katrin Nele Mäger – doktorantide esindaja.