Doktoritööde kaitsmisprotseduur infotehnoloogia teaduskonnas

Õigusakti vastutav üksus:

Doktoritööde kaitsmisprotseduuri skeemi ja seda täiendavad kommentaarid leiad inglise keelselt lehelt.