Akadeemilise eetika komisjoni koosseisu kinnitamine 01.03.2024–28.02.2027

Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 20.02.2024 otsusega nr 8

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 20.02.2024

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja § 14 lõikele 3 ja akadeemilise eetika komisjoni põhimääruse punktile 1.2

senat OTSUSTAB:

1. Kinnitada akadeemilise eetika komisjoni koosseisu esitatud isikud:
1.1 Aleksander Klauson, inseneriteaduskonna esindaja;
1.2 Einar Meister, infotehnoloogia teaduskonna esindaja;
1.3 Aive Pevkur, majandusteaduskonna esindaja;
1.4 Anna Saksa, Eesti Mereakadeemia esindaja;
1.5 Vello Tõugu, loodusteaduskonna esindaja;
1.6 Kaido Kikkas, rektori poolt nimetatud liige;
1.7 Tea Kookmaa, rektori poolt nimetatud liige;
1.8 Jakob Kübarsepp, rektori poolt nimetatud liige;
1.9 Leno Saarniit, rektori poolt nimetatud liige;
1.10 Mari-Klara Stein, rektori poolt nimetatud liige.

2. Akadeemilise eetika komisjoni koosseisu volitused kehtivad 01.03.2024–28.02.2027.

3. Otsus jõustub allakirjutamisel.