Õppetegevus> Tasemeõpe

Üliõpilaste vastuvõtukalender 2022/2023. õppeaastaks

Kinnitatud rektori 08.04.2021 käskkirjaga nr 17

Microsoft Word

1. Bakalaureuse-, integreeritud, rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe.

2022
1. jaanuar algab avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemides SAIS Eestis alaliselt elavatele ja infosüsteemis DA Eestis mitte alaliselt elavatele isikutele
1. jaanuar algab registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsetele I astmesse kandideerijatele SAISi sisseastumisavaldusel
7.–13. veebruar vastuvõtukatsete 1. periood
14.–27. märts vastuvõtukatsete 2. periood
2.–8. mai vastuvõtukatsete 3. periood
27. juuni kell 12.00 lõppeb registreerumine eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatsetele I astmesse kandideerijatele
27. juuni algab avalduste ja dokumentide vastuvõtt Taltechis kohapeal
27. juuni matemaatika konsultatsioon sisseastumiskatsele tähtajaks registreerunud kandidaatidele
28. juuni matemaatika sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
29. juuni eesti keele sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
6. juuli kell 12.00 lõppeb avalduste ja dokumentide vastuvõtt infosüsteemis SAIS ja kohapeal
8.–12. juuli vastuvõtukatsete  4. periood

Eestis mitte alaliselt elavate isikute kandideerimine lõppeb vastavalt õppeosakonna määratud kandideerimistähtajale kuid mitte hiljem kui 1. august, lähtuvalt kandidaadi päritoluriigist, tähtajad on kättesaadavad kodulehel.
Eestis mitte alaliselt elavatele isikutele korraldab teaduskond katseid kokkuleppel. Õppekohtade pakkumine nõuded täitnud kandidaatidele toimub jooksvalt.

15. juuli õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg
10.–11. august vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine
22. august eelnädala algus 2022/2023. õppeaastal vastu võetud bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppe statsionaarsetele üliõpilastele (sh TalTechi ja õppekorraldust tutvustavad loengud).

Juhul kui välisriigi kõrgkooli lõpetamine toimub peale 15.07, pakutakse staatuses „tingimuslikult kandideeriv“ kandidaadile SAISis õppekohta esitatud lõpudokumendi ja ENIC-NARIC keskuse hinnangu alusel kuni 5.08.
Eestis mitte alaliselt elavate isikute ingliskeelsetele õppekavadele immatrikuleerimine toimub kuni semestri õpingukava esitamise lõpptähtajani või dekaani otsusel kuni 30. septembrini.

2. Doktoriõpe

Kandideerimine doktoriõppesse toimub ülikooli veebis väljakuulutatud doktoritööde teemadele ja tööstusdoktorantuuri.

I vastuvõtuperiood II vastuvõtuperiood III vastuvõtuperiood
Konkursiteemade esitamise lõpptähtaeg tugiportaalis 25. aprill 2022 26. august 2022 11. november 2022
Konkursside avaldamise lõpptähtaeg ülikooli kodulehel ja kandideerimis-keskkonnas 2. mai 2022 1. september 2022 16. november 2022
Kandideerimisdokumentide esitamine Eestis mitte alaliselt elavatele isikutele 3. – 31. mai 2022 1.– 30. september 2022 16. nov – 16. dets 2022
Kandideerimisdokumentide esitamine Eestis alaliselt elavatele isikutele 1. juuni – 1. juuli 2022 1.– 30. september 2022 16. nov – 16. dets 2022
Vestluste läbiviimise lõpptähtaeg kandidaatidega 8. august 2022 20. oktoober 2022 9. jaanuar 2023
Kandidaatide kinnitamise lõpptähtaeg 22. august 2022 3. november 2022 23. jaanuar 2023
Immatrikuleerimine 29. august 2022 10. november 2022 30. jaanuar 2023