I ja II astme tasemeõppe vastuvõtukalendri 2023/2024. õppeaastaks kehtestamine

Kinnitatud rektori 06.10.2022 käskkirjaga nr 50


Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 06.10.2022

Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli senati 15.02.2022 määruse nr 1 “Tallinna Tehnikaülikooli I ja II astme tasemeõppe vastuvõtueeskiri” § 2 lõikele 2:

1. Kehtestan I ja II astme tasemeõppe vastuvõtukalendri 2023/2024. õppeaastaks uues redaktsioonis alljärgnevalt:

Bakalaureuse-, integreeritud, rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe

Avalduste ja dokumentide esitamine
1. veebruar – 1. aprill avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumendite esitamine väliskandidaatide vastuvõtu infosüsteemis DA kolmandate riikide kodanikele
1. veebruar – 1. mai avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumendite esitamine väliskandidaatide vastuvõtu infosüsteemis DA OECD liikmesriikide, Ukraina ja Gruusia kodanikele ning kolmandate riikide kodanikuele, kes viibivad Eestis seadusliku alusega
1. veebruar – 1. juuni avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumendite esitamine väliskandidaatide vastuvõtu infosüsteemis DA EU/EEA liikmesriikide ja Šveitsi kodanikele
1. veebruar – 1. august avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumendite esitamine väliskandidaatide vastuvõtu infosüsteemis DA Soome, Läti ja Leedu kodanikud majandusteaduskonna ingliskeelsetele õppekavadele.
1. märts – 4. juuli kell 12.00 avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS Eestis alaliselt elavatele isikutele
28. juuni – 4. juuli kell 12.00 avalduste ja dokumentide vastuvõtt TalTechis kohapeal Eestis alaliselt elavatele kandidaatidele
Sisseastumiskatsed
1. märts – 26. juuni kell 12.00 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsetele I astmesse kandideerijatele
1. veebruar – 10. august sisseastumiskatsed väliskandidaatidele, teaduskonnaga kokkuleppel
20. – 26. märts vastuvõtukatsete 1. periood, registreerumine SAISis
8. – 14. mai vastuvõtukatsete 2. periood, registreerumine SAISis
26. juuni matemaatika konsultatsioon sisseastumiskatsele tähtajaks registreerunud kandidaatidele
27. juuni matemaatika sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
28. juuni eesti keele sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
6. – 10. juuli vastuvõtukatsete  3. periood, registreerumine SAISis

 

Õppekohad, immatrikuleerimine, eelnädal
1. veebruar – 15. juuli õppekohtade pakkumine nõuded täitnud väliskandidaatidele
1. märts – 12. august õppekohtade pakkumine nõuded täitnud Eestis alaliselt elavatele isikutele lävendipõhise vastuvõtuga erialadel*
13. juuli õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg Eestis alaliselt elavatele isikutele
15. – 28. august vastuvõetud üliõpilaskandidaatide immatrikuleerimine**
18. august õppekohtade pakkumise lõpptähtaeg nõuded täitnud piirarvuga vastuvõtuga erialadel Eestis alaliselt elavatele isikutele
20. august õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg väliskandidaatidele
28. august eelnädala algus 2023/2024. õppeaastal vastu võetud bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppe päevaõppe üliõpilastele (sh TalTechi ja õppekorraldust tutvustavad loengud).

*Juhul kui välisriigi õppeasutuse lõpetamine toimub peale 04.07.2023, pakutakse avalduse ja nõutavad dokumendid tähtajaks esitanud kandidaadile, kelle avaldus on SAISis staatuses „tingimuslikult kandideeriv“, õppekohta esitatud lõpudokumendi ja ENIC-NARIC keskuse hinnangu alusel kuni 7.08.2023.
**väliskandidaatide ingliskeelsetele õppekavadele immatrikuleerimine toimub kuni semestri õpingukava esitamise lõpptähtajani või dekaani otsusel kuni 15. septembrini
, v.a MVGM õppekaval, kus immatrikuleerimine võib toimuda kuni 30. septembrini.

Täiendav vastuvõtt ettevõtliku juhtimise MBA õppekaval
21.-31. august avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumendite esitamine väliskandidaatide vastuvõtu infosüsteemis DA Soome, Läti ja leedu kodanikele ja infosüsteemis SAIS Eestis alaliselt elavatele isikutele
23. august – 4. september sisseastumiskatse toimumise periood
4. september õppekohtade pakkumise lõpptähtaeg nõuded täitnud kandidaatidele
6. september õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg
30. september vastuvõetud üliõpilaskandidaatide immatrikuleerimise lõpptähtaeg

2. Tunnistan kehtetuks rektori 17.03.2022 käskkirjaga nr 19 kinnitatud „I ja II astme tasemeõppe vastuvõtukalender 2023/2024. õppeaastaks“.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisel.