Õppetegevus> Tasemeõpe

I ja II astme tasemeõppe vastuvõtukalender 2023/2024. õppeaastaks

Kinnitatud rektori 17.03.2022 käskkirjaga nr 19

Bakalaureuse-, integreeritud, rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe

2023
Avalduste ja dokumentide esitamine
1. jaanuar – 6. juuli kell 12.00 avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS Eestis alaliselt elavatele isikutele (st Eestis elavad Eesti kodanikud, Eestis elavad välismaalased, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus)
1. jaanuar – 1. august avalduste ja muude kandideerimiseks nõutavate dokumendite esitamine vastuvõtu infosüsteemis DA väliskandidaatidele. Lähtuvalt päritoluriigist on täpsemad tähtajad riikide lõikes kättesaadavad TalTechi kodulehel.
28. juuni – 6. juuli    kell 12.00 avalduste ja dokumentide vastuvõtt TalTechis kohapeal Eestis alaliselt elavatele kandidaatidele
Sisseastumiskatsed
1. jaanuar – 26. juuni kell 12.00 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsetele I astmesse kandideerijatele SAISis sisseastumisavalduse esitamisel
1. jaanuar – 10. august teaduskonna sisseastumiskatsed väliskandidaatidele, teaduskonnaga kokkuleppel
6 .– 12. veebruar teaduskonna sisseastumiskatsete 1. periood, registreerumine SAISis
20. – 26. märts teaduskonna sisseastumiskatsete 2. periood, registreerumine SAISis
8. – 14. mai teaduskonna sisseastumiskatsete 3. periood, registreerumine SAISis
26. juuni matemaatika konsultatsioon sisseastumiskatsele tähtajaks registreerunud kandidaatidele
27. juuni matemaatika sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
28. juuni eesti keele sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
6. – 10. juuli teaduskonna sisseastumiskatsete 4. periood, registreerumine SAISis
Õppekohad, immatrikuleerimine, eelnädal
1. jaanuar – 12. juuli õppekohtade pakkumine nõuded täitnud Eestis alaliselt elavatele isikutele*
1. jaanuar – 15. august õppekohtade pakkumine nõuded täitnud väliskandidaatidele
13. juuli õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg Eestis alaliselt elavatele isikutele
20. august õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg väliskandidaatidele
15. – 16. august vastuvõetud üliõpilaskandidaatide immatrikuleerimine**
28. august eelnädala algus 2023/2024. õppeaastal vastu võetud bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppe päevaõppe üliõpilastele (sh TalTechi ja õppekorraldust tutvustavad loengud).

*Juhul kui välisriigi õppeasutuse lõpetamine toimub peale 13.07.2023, pakutakse staatuses „tingimuslikult kandideeriv“ kandidaadile SAISis õppekohta kuni 7.08.2023 esitatud lõpudokumendi ja ENIC-NARIC keskuse hinnangu alusel.
**väliskandidaatide ingliskeelsetele õppekavadele immatrikuleerimine toimub kuni semestri õpingukava esitamise lõpptähtajani või dekaani otsusel kuni 30. septembrini.