Õppetegevus> Tasemeõpe

Üliõpilaste vastuvõtukalender 2021/2022. õppeaastaks

Kinnitatud rektori 12.05.2020 käskkirjaga nr 23
Muudetud rektori 13.10.2020 käskkirjaga nr 50
Muudetud rektori 05.05.2021 käskkirjaga nr 18

Microsoft Word

1. Bakalaureuse-, integreeritud, rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe.

2021
1. jaanuar 2021 algab avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS Eestis alaliselt elavatele ja infosüsteemis DA Eestis mitte alaliselt elavatele isikutele [jõustunud 13.10.2020]
1.–7. veebruar vastuvõtukatsete 1. periood
15.–28. märts vastuvõtukatsete 2. periood
3.–9. mai vastuvõtukatsete 3. periood
14.–28. juuni kell 12.00 registreerumine eesti keele ja matemaatika sisseastumiskatsetele I astmesse kandideerijatele
28. juuni algab avalduste ja dokumentide vastuvõtt TalTechis kohapeal
28. juuni matemaatika konsultatsioon sisseastumiskatsele tähtajaks registreerunud kandidaatidele
29. juuni matemaatika sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
30. juuni eesti keele sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele
6. juuli kell 12.00 lõppeb avalduste ja dokumentide vastuvõtt infosüsteemis SAIS ja kohapeal
7.–12. juuli vastuvõtukatsete 4. periood I astmesse kandideerimisel
8. –11. juuli vastuvõtukatsete 4. periood magistriõppesse kandideerimisel
15. juuli
*18. august
õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg

*Juhul kui tervishoiualase hädaolukorra tõttu kandideerimise aluseks oleva hariduse lõpetamine viibib, pakutakse SAISis õppekohti jooksvalt kuni 18.08.2020 ja sisseastuja saab õppekoha kinnitamiseks kaks päeva, vastavalt talle saadetud SAISi teates märgitud tähtajani.

Eestis mitte alaliselt elavate isikute kandideerimine lõppeb vastavalt õppeosakonna määratud kandideerimistähtajale kuid mitte hiljem kui 1. august, lähtuvalt kandidaadi päritoluriigist, tähtajad on kättesaadavad kodulehel.
Eestis mitte alaliselt elavatele isikutele korraldab teaduskond katseid kokkuleppel. Õppekohtade pakkumine nõuded täitnud kandidaatidele toimub jooksvalt.

15. juuli õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg
11.–12. august vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine
23. august eelnädala algus 2021/2022. õppeaastal vastu võetud bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppe statsionaarsetele üliõpilastele (sh TalTechi ja õppekorraldust tutvustavad loengud).

Eestis mitte alaliselt elavate isikute ingliskeelsetele õppekavadele immatrikuleerimine toimub kuni semestri õpingukava esitamise lõpptähtajani või dekaani otsusel kuni 30. septembrini.2. DoktoriõpeKandideerimine doktoriõppesse toimub ülikooli veebis väljakuulutatud doktoritööde teemadele ja tööstusdoktorantuuri.

I vastuvõtuperiood II vastuvõtuperiood III vastuvõtuperiood
Konkursiteemade esitamine teadusosakonnale 17. mai 2021 23. august 2021 10. november 2021
Konkursside avaldamine ülikooli kodulehel ja kandideerimiskeskkonnas 1. juuni 2021 1. september 2021 15. november 2021
Kandideerimisdokumentide esitamine 1. juuni –2. juuli 2021 1. september –
1. oktoober 2021
15. nov – 15. dets 2021
Vestluste läbiviimine kandidaatidega 5. juuli – 19. juuli 2021 4. oktoober –
18. oktoober 2021
17. dets – 31. dets 2021
Kandidaatide kinnitamine 31. juuli 2021 30. oktoober 2021 14. jaanuar 2022
Immatrikuleerimine 27. august 2021 10. november 2021 24. jaanuar 2022