Õppetegevus> Tasemeõpe

Üliõpilaste vastuvõtukalender 2020/2021. õppeaastaks

Kinnitatud rektori 29.05.2019 käskkirjaga nr 23
Muudetud rektori 12.05.2020 käskkirjaga nr 22

Microsoft Word

1. Bakalaureuse-, integreeritud, rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe.

2019
1. detsember algab avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemides SAIS Eestis alaliselt elavatele ja infosüsteemis DA Eestis mitte alaliselt elavatele isikutele
2020
27. jaanuar –
2. veebruar
vastuvõtukatsete 1. periood
16.–29. märts vastuvõtukatsete 2. periood
4.–10. mai vastuvõtukatsete 3. periood
15.06.–1.07 kell 12.00 registreerumine eesti keele sisseastumiskatsele I astmesse kandideerijatele [jõustunud 12.05.2020]
25. juuni algab avalduste ja dokumentide vastuvõtt TalTechis kohapeal
15.06.–6.07 kell 12.00 registreerumine matemaatika sisseastumiskatsele I astmesse kandideerijatele [jõustunud 12.05.2020]
2. juuli eesti keele sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele [jõustunud 12.05.2020]
6. juuli konsultatsioonid matemaatika sisseastumiskatsele tähtajaks registreerunud kandidaatidele [jõustunud 12.05.2020]
7. juuli matemaatika sisseastumiskatse tähtajaks registreerunud kandidaatidele [jõustunud 12.05.2020]
8.–12. juuli vastuvõtukatsete 4. periood I astmesse kandideerimisel
9.–10. juuli vastuvõtukatsete 4. periood magistriõppesse kandideerimisel

Eestis mitte alaliselt elavate isikute kandideerimine lõppeb vastavalt õppeosakonna määratud kandideerimistähtajale lähtuvalt kandidaadi päritoluriigist ja on kättesaadavad kodulehel, kuid mitte hiljem kui 1. august.
Eestis mitte alalistele elavatele isikutele korraldab teaduskond katseid kokkuleppel. Õppekohtade pakkumine nõuded täitnud kandidaatidele toimub jooksvalt.

15. juuli
*30. august
õppimatuleku kinnitamise lõpptähtaeg
12.–13. august vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine
24. august eelnädala algus 2020/2021. õppeaastal vastu võetud bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppe statsionaarsetele üliõpilastele (sh TalTechi ja õppekorraldust tutvustavad loengud).

*Juhul kui eriolukorra tõttu kandideerimise aluseks oleva hariduse lõpetamine viibib, pakutakse SAISis õppekohti jooksvalt kuni 30.08.2020 ja sisseastuja saab õppekoha kinnitamiseks kaks päeva, vastavalt talle saadetud SAISi teates märgitud tähtajani.
Eestis mitte alaliselt elavate isikute ingliskeelsetele õppekavadele immatrikuleerimine toimub kuni õppetööalase liikumise lõpukuupäevani või dekaani otsusel kuni 30. septembrini.

2. Doktoriõpe

Kandideerimine doktoriõppesse toimub ülikooli veebis väljakuulutatud doktoritööde teemadele ja tööstusdoktorantuuri.
Vahetähtajad vastuvõtuotsuste langetamiseks:

kandideerimiseks nõutavate dokumentide esitamine ja vestlused juhendajatega vastuvõetud üliõpilaste immatrikuleerimine
6. aprill 2020 – 1. juuli 2020 24. august 2020
25. august 2020 – 31. oktoober 2020 10. november 2020
11. november 2020 – 15. jaanuar 2021 29. jaanuar 2021