Otsustuskogud> Instituudi nõukogu Inseneriteaduskond> Juhtimine

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi nõukogu koosseis tähtajaga kuni 31.08.2022

Kinnitatud inseneriteaduskonna dekaani 06.09.2019 korraldusega nr 255 (jõustunud 01.09.2019)
 1. Malle Krunks – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor, professor, nõukogu esimees;
 2. Maarja Grossberg – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor;
 3. Sergei Preis – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor;
 4. Marit Kauk-Kuusik – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur;
 5. Jaan Kers – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor;
 6. Andres Krumme – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor;
 7. Ilona Oja Acik – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur;
 8. Vitali Sõritski – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur;
 9. Marina Trapido – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor;
 10. Andres Trikkel – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor;
 11. Marina Kritševskaja – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemlektor, töötajate esindaja;
 12. Mai Uibu – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur, töötajate esindaja;
 13. Andres Öpik – materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur, emeriitprofessor, töötajate esindaja;
 14. Reelika Kaupmees – doktorantide esindaja.