Juhtimine ja tugiteenused

Andmekaitse, riigisaladuse kaitse ja infoturbe juhtimine

Siseauditeerimine

Seotud organisatsioonides osalemine

Sihtasutus Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond