Eesti Mereakadeemia täiendusõppe eksamikomisjonid

Kinnitatud EMERA direktori 27.01.2022 korraldusega nr 1-24/36
Muudetud EMERA direktori 27.05.2022 korraldusega nr 1-24/173
Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 27.05.2022

Tuginedes meresõiduohutuse seaduse § 20 lg 52, Vabariigi Valitsuse 20.06.2013 määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord“ § 8 lg 1 ja 2, Eesti Mereakadeemia põhimääruse punktile 5.5.7, Eesti Mereakadeemia tegevusloa toimingute teostamise korra punktile 5.1.1, Transpordiameti 23.12.2021 eksamikomisjoni koosseisu kooskõlastusele nr 12.1-2/21/29082-2 (DP koolitused) ja 25.01.2022 eksamikomisjoni koosseisu kooskõlastusele nr 12.1-2/21/29645-2 (Läänemere avamerelootside koolitus),
1. kinnitan Eesti Mereakadeemia täiendusõppe eksamikomisjonide koosseisud (lisatud);
2. tunnistan kehtetuks Eesti Mereakadeemia direktori 05.05.2021 korralduse nr 1-24/118 „Täiendusõppe eksamikomisjonide moodustamine“.

 

Lisa
Eesti Mereakadeemia direktori 27.01.2022 korraldusele nr 1-24/36

Eesti Mereakadeemia konventsiooni- ja mittekonventsioonikohase täiendusõppe
eksamikomisjonide koosseisud

1. Laevajuhtide erialane täiendusõpe; Väiksema kui 200-se kogumahutavusega laeva kipper; Väiksema kui 50-se kogumahutavusega laeva rannasõidukipper
Esimehed: Martin Kaarjärv; Toomas Tammeorg; Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster
Liikmed: Toomas Tammeorg; Peeter Vellemaa; Rein Raudsalu; Aivar Savet; Ülve Luige; Heiki Mokrik; Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster; Liana Šestak.

2. Laevamehaanikute ja elektrimehaanikute erialane täiendusõpe
Esimehed: Heino Punab; Harli Moosaar; Sergei Andriets; Sergei Berezin; Taavi Tamm; Tarmo Post
Liikmed: Heino Punab; Sergei Andriets; Vladimir Gerasimov; Harli Moosaar; Haavo Martin; Sergei Berezin; Taavi Tamm; Tarmo Post.

3. STCW konventsiooni 2010. a Manila muudatusi käsitlev erialane täiendusõpe
Esimehed: Toomas Tammeorg; Olev Tõnismaa; Ülve Luige
Liikmed: Toomas Tammeorg; Olev Tõnismaa; Ülve Luige; Aivar Savet; Jarmo Kõster.

4. Radarnavigatsiooni ja automaatikaseadme ARPA kasutamine, sillatöö ja päästeoperatsioonide juhtimine; Radarnavigatsioon ja automaatikaseadme ARPA kasutamine
Esimehed: Martin Kaarjärv; Toomas Tammeorg; Peeter Vellemaa; Heiki Mokrik; Olev Tõnismaa
Liikmed: Peeter Vellemaa; Toomas Tammeorg; Aivar Savet; Ülve Luige; Olev Tõnismaa; Heiki Mokrik; Jarmo Kõster; Liana Šestak.

5. Elektronkaartide kuvamis- ja infosüsteemi (ECDIS) kasutamine
Esimehed: Martin Kaarjärv; Jarmo Kõster; Olev Tõnismaa; Heiki Mokrik
Liikmed: Toomas Tammeorg; Aivar Savet; Heiki Mokrik; Liana Šestak; Ülve Luige.

6. Esmaabi baasõpe; esmaabi koolitus; meditsiiniabi koolitus
Esimees: Toomas Põld
Liikmed: Toomas Tammeorg; Ülve Luige; Olev Tõnismaa; Evelin Reiljan; Heli Luhtmaa; Liana Šestak; Jarmo Kõster.

7. Meresõidualane inglise keel
Esimehed: Martin Kaarjärv; Elna Aun
Liikmed: Elna Aun; Toomas Tammeorg; Aivar Savet; Ülve Luige; Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster; Liana Šestak.

8. Baasõpe tööks nafta- ja kemikaalitankeritel
Esimehed: Jaanus Matso; Aimer Paal; Martin Kruus
Liikmed: Jaak Arro; Jaanus Matso; Aimer Paal; Martin Kruus.

9. Baasõpe tööks veeldatud gaasi tankeritel
Esimehed: Jaanus Matso; Aimer Paal; Martin Kruus
Liikmed: Jaak Arro; Jaanus Matso; Aimer Paal; Martin Kruus.

10. GMDSS (GOC ja ROC) väljaõpe; GMDSS (GOC ja ROC) täiendusõpe
Esimehed: Ülve Luige; Dmitri Murga; Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster
Liikmed: Aivar Savet; Toomas Tammeorg; Dmitri Murga; Ülve Luige; Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster; Liana Šestak.

11. Kiirlaeva kapteni ja vanemtüürimehe täiendusõpe
Esimehed: Marek Luige; Aivar Savet
Liikmed: Aivar Savet; Toomas Tammeorg; Marek Luige; Olev Tõnismaa.

12. Sadama- ja merelootside täiendusõpe; laevajuhtimine ja manööverdamine; sillaressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil (BRM)
Esimehed: Martin Kaarjärv; Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster
Liikmed: Olev Tõnismaa; Peeter Vellemaa; Toomas Tammeorg; Ülve Luige; Jarmo Kõster; Heiki Mokrik.

13. Laevade- ja reederi turvaohvitseride ettevalmistus ja laevade turvaplaanide koostamine; turvaalane koolitus; turvaalane tutvustav koolitus
Esimehed: Toomas Tammeorg; Jaanus Matso; Kaupo Püvi; Jarmo Kõster
Liikmed: Jaanus Matso; Aivar Savet; Toomas Tammeorg; Kaupo Püvi; Jarmo Kõster; Ülve Luige

14. Pakendatud ohtlike kaupade vedu
Esimees: Jaak Arro
Liikmed: Olev Tõnismaa; Aivar Savet; Toomas Tammeorg; Ülve Luige; Heiki Mokrik.

15. Isiklik ohutus ja ühiskondlik vastutus laevas; ohutusalane tutvustav õpe
Esimehed: Martin Kaarjärv; Jaanus Matso; Aivar Savet; Toomas Tammeorg
Liikmed: Aivar Savet; Olev Tõnismaa; Toomas Tammeorg; Jarmo Kõster.

16. Masinaruumi ressursside juhtimise koolitus operatiiv- ja juhtimistasandil (ERM)
Esimehed: Harli Moosaar; Taavi Tamm
Liikmed: Toomas Tammeorg; Heino Punab; Harli Moosaar; Olev Tõnismaa; Taavi Tamm; Tarmo Post.

17. Kõrgepingeseadmete kasutamise koolitus
Esimehed: Sergei Berezin; Vladimir Gerasimov
Liikmed: Arvi Lugenberg; Paul Taklaja; Vladimir Gerasimov; Sergei Andriets; Harli Moosaar; Taavi Tamm.

18. Vanemmotoristi õpe; Laevaelektrik
Esimehed: Harli Moosaar; Heino Punab; Andrei Mozessov; Taavi Tamm
Liikmed: Heino Punab; Harli Moosaar; Andrei Mozessov; Hannes Karu; Vladimir Gerasimov; Taavi Tamm.

19. Vanemmadruse õpe
Esimehed: Aivar Savet; Toomas Tammeorg; Jarmo Kõster; Ringo Liepkalns
Liikmed: Jarmo Kõster; Ringo Liepkalns; Ülve Luige; Toomas Tammeorg; Toomas Ruus; Olev Tõnismaa; Aivar Savet; Liana Šestak.

20. VTS operaatorite koolitused
Esimehed: Martin Kaarjärv; Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster
Liikmed: Martin Kaarjärv; Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster; Jaan Saks.

21. Dünaamilise positsioneerimise süsteemi kasutamine; Dünaamilise positsioneerimise simulaatorikoolitus
Esimees: Badea Laurentiu
Liikmed: Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster; Ülve Luige; Arno Kask; Henrico Renzel; Indrek Kivi; Siim Sokk.

22. Reisijate, kauba ja laeva ohutuse tagamine, masside juhtimine ja inimkäitumine kriisisituatsioonis
Esimehed: Marje Mets; Anatoli Alop; Toomas Põld
Liikmed: Marje Mets; Anatoli Alop; Toomas Tammeorg; Olev Tõnismaa; Aivar Savet.

23. Baasõppe kursus laevadele, millele kohaldatakse IGF koodeksit, Laiendatud õpe laevadele, millele kohaldatakse IGF koodeksit
Esimees: Oleksii Kokosha
Liikmed: Aimer Paal, Tarmo Post

24. Väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega laeva laevamehaaniku koolitus
Esimehed: Heino Punab, Harli Moosaar, Tarmo Post, Taavi Tamm
Liikmed: Heino Punab, Harli Moosaar, Tarmo Post, Taavi Tamm, Tõnis Keridan, Aivar Savet, Andrei Mozessov, Aleksei Lebedev, Vladimir Gerasimov, Jaan Atspol, Konstantin Oikimus, Paul Tomberg, Toomas Tammeorg, Arvi Lugenberg.

25. Läänemere avamerelootside koolitus
Esimehed: Olev Tõnismaa; Jarmo Kõster
Liikmed: Toomas Tammeorg, Indrek Kivi, Siim Sokk, Rein Raudsalu, Olev Tõnismaa, Arno Kask, Jarmo Kõster.

26. Tuletõrje alused [lisatud 27.05.2022]
Esimees: Robert Aasa
Liikmed: Olev Tõnismaa; Toomas Tammeorg.