Juhtimine ja tugiteenused> Üliõpilasesindus

2020. aasta üliõpilasesinduse valimistulemuste ja koosseis

Kinnitatud rektori 27.03.2020 käskkirjaga nr 14
Muudetud rektori 25.08.2020 käskkirjaga nr 35

Tuginedes üliõpilaskonna põhikirja punktile 5.6 kinnitan 09.-21. märtsil 2020 toimunud üliõpilasesinduse valimiste tulemused ja koosseisu kuni 2021. aasta üliõpilasesinduse valimistulemuste jõustumiseni järgmiselt:

 1. Erik Teder- inseneriteaduskond
 2. Katriin Vinogradov, inseneriteaduskond
 3. Robert Ladva, inseneriteaduskond
 4. Johanna Koobak, inseneriteaduskond
 5. Daniel Raphael Ita, majandusteaduskond
 6. Meeri Vainola, majandusteaduskond
 7. Brigita Mass, majandusteaduskond
 8. Helina Piibeleht, majandusteaduskond
 9. Mia Peterson, loodusteaduskond
 10. Rait Kulbok, infotehnoloogia teaduskond
 11. Veroonika Tamm, infotehnoloogia teaduskond
 12. Annabel Tsarjov, infotehnoloogia teaduskond
 13. Ave Nilson, infotehnoloogia teaduskond
 14. Taavi Tamm, Eesti Mereakadeemia
 15. Stiina Salumets, Eesti Mereakadeemia